Uitleg

Wanneer je werkt als freelancer via Verloning.nl spreken we af dat we alles voor je regelen, zodat je geen verrassingen achteraf hebt. Het bedrag dat je op je rekening ontvangt, is dan ook netto. De loonbelasting en premies zijn betaald. Heb je onkosten gemaakt, dan kunnen we deze onbelast vergoeden. Onderaan kun je eenvoudig berekenen wat jij overhoudt.

Geen administratie of boekhouding

Hoe fijn zou dat zijn... geen administratie meer. Wanneer je je laat verlonen door Verloning.nl hoef je geen administratie bij te houden, wij regelen dit allemaal voor jou. Uiteraard moet je afspraken met je opdrachtgever en bewijzen van je werkzaamheden bewaren, voor als er een discussie ontstaat met je opdrachtgever.

Inkomstenbelasting en btw

Na betaling door je opdrachtgever zorgen wij ervoor dat je netto uitbetaald wordt, dus alle verplichte premies, gekozen voorwaarden, loonbelasting en btw worden vooraf ingehouden en/of afgedragen. Aan het einde van het jaar ontvang je vanzelfsprekend een overzichtelijke opgave van je inkomen en we zorgen ervoor dat dit al ingevuld is bij je IB-aangifte. Wel zo praktisch.

Kosten aftrekken

Alle onkosten die je voor je werkzaamheden maakt, kunnen worden afgetrokken van je belastbare inkomen. Hier betaal je geen inkomstenbelasting of premies over. Die zullen we dan ook onbelast aan je vergoeden. Dat zie je overzichtelijk terug op je loonspecificatie.