Uitleg

Wanneer je diensten levert dan zijn deze standaard met 21 procent btw belast. Soms is het 9 procent en soms geldt een vrijstelling of verleggen we dit bij bijvoorbeeld buitenlandse ondernemingen aan wie we factureren. Wanneer je een factuur stuurt via Verloning.nl dan moet hier ook btw over berekend worden. De btw dragen wij af aan de belastingdienst. Je berekent de btw over de dienst die je levert en ditzelfde btw-percentage geldt ook voor onkosten die je maakt en mee factureert.

Wet DBA

Je ziet door de bomen het bos niet meer door de afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), de wet BGL (Begrip Geen Loonheffing)en nu de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), die in 2021 wordt vervangen door een nieuwe wet, en de ALT (Arbeidsovereenkomst Laag Tarief). Getracht wordt met deze wetten duidelijkheid te scheppen over de vraag of je een echte zzp’er bent of niet en of je niet als schijnzelfstandige werkt. Met Verloning.nl en onze modelovereenkomst nemen we je deze zorg uit handen door een voorheffing te doen, waardoor je volledig volgens de wet DBA werkt en nooit voor verrassingen achteraf komt te staan.

guest/freelancers/your-client.parts.0.alt

De Modelovereenkomst

Wij bieden je opdrachtgever de zekerheid dat alles goed geregeld is. Op je account stel je eenvoudig een modelovereenkomst samen en je opdrachtgever kan deze online ondertekenen. In de modelovereenkomst leg je de overeengekomen werkzaamheden, het tarief, de betaaltermijn, de duur en vergoedingen vast.

Factuur en non-dispuut

Stuur via Verloning.nl een factuur voor de geleverde werkzaamheden conform de afspraken. Wanneer je opdrachtgever de factuur heeft ontvangen, kan hij deze inzien en aangeven of de factuur correct is via de non-dispuutknop. Je opdrachtgever geeft zo aan dat er geen discussie is over de inhoud van de factuur. Hij neemt wel gewoon de betalingstermijn in acht.

Omschrijving Actie Verloning.nl Actie bij factoring
Dag 1 Aanmaken factuur Versturen factuur per e-mail Versturen factuur per e-mail
Non dispuut bevestiging Bevestiging dat factuur akkoord is Uitbetaling factuur
Vervaldatum nota 1e herinnering Per e-mail en telefonisch* herinnering Per e-mail en telefonisch* herinnering
14 dagen na 1e herinnering 2e herinnering Per e-mail en telefonisch* herinnering Per e-mail en telefonisch* herinnering
30 dagen na 2e herinnering Aanmaning Per e-mail en telefonisch herinnering Vordering aan het incassobureau
Klant kan incasso aanvragen Beoordeling door Verloning.nl Telefonisch contact
Vordering uit handen Geen contact of oplossing Vordering aan het incassobureau

* Bij non-dispuut zullen we bij de eerste twee herinneringen niet bellen, omdat de factuur al akkoord is bevonden. Bij factoring wordt het proces bij aanmaning direct uit handen gegeven aan een incassobureau.