Uitleg

Als freelancer zal het je niet verbazen dat afspraken maken erg belangrijk is. De factuur achteraf kan leiden tot discussies of verrassingen. Wij vinden het belangrijk dat je goede afspraken vastlegt. Je kunt dit heel eenvoudig online vastleggen op je account en met een druk op de knop officieel ondertekenen. Onder aan dit formulier kun je eenvoudig een voorbeeld modelovereenkomst aanmaken.

Hieronder zie je een demo versie van onze modelovereenkomst module zoals deze eruit ziet op ons platform.

Wet DBA

De modelovereenkomst van Verloning.nl is gemaakt op basis van een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Gezien onze dienstverlening hebben we een aantal wijzigingen aangebracht zodat jij en je opdrachtgever nog meer zekerheid hebben. De modelovereenkomst gebruik je ook om te voorkomen dat er sprake is van loondienst. Onze modelovereenkomst is breed toepasbaar en dekt vrijwel alle situaties waarbij je werkzaamheden levert als freelancer en dus niet in loondienst wilt werken bij je opdrachtgever.

Facturatie en belasting

Wanneer je werkt als freelancer via Verloning.nl zal je factureren via ons platform. Je stuurt dan uit onze naam een factuur aan de opdrachtgever waar ons btw- en KvK-nummer op staan. In de modelovereenkomst maken we duidelijk dat wij de partij zijn die jouw werkzaamheden gaat factureren. Maar ook leggen we uit dat wij alle verplichte belastingen vooraf zullen afdragen aan de belastingdienst zodat je opdrachtgever zich in het kader van de Wet DBA of Ketenaansprakelijkheid geen zorgen hoeft te maken.

Wanneer je niet werkt met onze modelovereenkomst, dan raden we je sterk aan wel duidelijke afspraken vast te leggen met betrekking tot de facturatie en betaling.

Werkzaamheden, tarief en betaaltermijn

Uiteraard bepaal je samen met je de opdrachtgever de uit te voeren werkzaamheden, het tarief (minimaal 16 euro) en de betaaltermijn (standaard 14 dagen). Indien gewenst kun je in de modelovereenkomst ook een tariefindexatie van x procent toepassen. Zoals elke overeenkomst dien je je beiden te houden aan de overeenkomst. Vaak kun je deze tussentijds opzeggen, maar hier kun je een vergoeding aan koppelen. Deze leg je ook vooraf vast, zodat de facturatie van beëindiging door de opdrachtgever direct in rekening kan worden gebracht. Maak ook afspraken over onkosten die je wel of niet in rekening mag brengen zoals telefoon en reiskosten.

Zekerheid goed geregeld

We zien steeds meer opdrachtgevers die hogere eisen stellen aan het werken met freelancers.

Vermogensschade

In onze modelovereenkomst sluiten we vermogensschade altijd uit. Daarom is het verstandig dit goed vast te leggen met je opdrachtgever. We kunnen, indien gewenst, dit wel verzekeren. Neem hiervoor contact met ons op, dan zoeken we een maatwerkoplossing voor je.

Bedrijfsschade

Je kunt zelf het risico bepalen waarvoor je aansprakelijk bent bij directe schade aan mensen of spullen. Het standaard eigen risico hebben we beperkt tot 5000 euro, maar in onderling overleg kun je het eigen risico verlagen tot 125 euro en het verzekerde bedrag verhogen tot 2,5 miljoen euro per geval. Wanneer je dit verzekert, vragen we je voordat je de modelovereenkomst tekent dit af te sluiten, zodat we hier zekerheid over kunnen geven aan je opdrachtgever.

Voorheffing loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen

Er zijn opdrachtgevers die voornamelijk door de toenemende onzekerheid van de wet DBA aanvullende eisen stellen aan de afdrachten van de freelancers. Wij kunnen deze zekerheid geven aan je opdrachtgever. Wanneer je sociaal verzekerd bent, dan dragen we behalve standaard de loonbelasting en premies volksverzekeringen ook de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) af. Hiermee is iedere opdracht beschikbaar voor jou als freelancer. Een zeker gevoel dat je goed verzekerd bent, ook voor je opdrachtgever.

Schadeloosstelling voor opdrachtgever wet DBA

Altijd een fijne gedachte, dat je wanneer je met onze modelovereenkomst werkt je opdrachtgever zich nooit zorgen hoeft te maken om de wet DBA of naheffingen door een bevoegd autoriteit. Wanneer je je aan onze modelovereenkomst houdt, dan nemen we als Verloning.nl de volledige verantwoordelijkheid voor alle belastingwetgeving en/of sociale zekerheidswetgeving die een inhoudingsplichtige heeft. We nemen alle kosten, naheffingen boetes en rente voor onze rekening en zelfs de gehele juridisch procedure nemen wij over.

iDIN en ondertekenen

We hebben alle processen zoveel mogelijk geautomatiseerd voor je. Daarom ondertekenen we met iDIN. Deze methode zorgt ervoor dat je geen papieren meer hoeft uit te printen, maar dat je op afstand documenten rechtsgeldig kunt ondertekenen. We doen dit ook voor je opdrachtgever en wij tekenen de overeenkomst ook mee voor de schadeloosstelling naar je opdrachtgever of zekerheden die we vermelden op de factuur.

Eigen overeenkomsten

Wij vinden het belangrijk dat je afspraken goed vastlegt. Je mag uiteraard ook met eigen overeenkomsten werken. Deze kun je online toevoegen, zodat je alle afspraken overzichtelijk beschikbaar hebt.

Neem vrijblijvend contact op