Uitleg

Wanneer je arbeid levert, betaal je over dat inkomen altijd loonbelasting en premie voor de zorgverzekeringswet. Ook dragen we sociale verzekeringen af over je inkomen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wanneer je werkloos bent geworden buiten je schuld om is de vuistregel één maand WW-uitkering per gewerkt jaar met een minimum van 3 maanden. Arbeidsongeschiktheid geldt bij ziekte vanaf 2 jaar. Kort verzuim kun je bij ons verzekeren tot 2 jaar.

Zorgverzekeringwet (ZVW)

De ZVW is verplicht, je betaalt een percentage van je inkomen. De hoogte is dus afhankelijk van je inkomen. Wanneer je je niet sociaal verzekert, zie je dit terug op je loonstrook. Wanneer je je wel sociaal verzekert, is dat inbegrepen in de sociale verzekeringen. We betalen ZVW zodat iedereen in Nederland zich kan verzekeren. Je wilt namelijk niet dat iemand, die veel zorg nodig heeft, geweigerd wordt bij zijn of haar verzekeraar. Daarom is dit verplicht.

Sociale verzekeringen

Indien wij sociale verzekeringen en ZVW inhouden op je inkomen, dan maken we hiervan één percentage om het overzichtelijk te houden op je loonstrook. De sociale verzekeringen die wij voor je afdragen zijn:

Werkloosheidswet AWF

De WW is een verzekering die je recht geeft op een uitkering wanneer je buiten je schuld om werkloos bent geworden, je wel wilt werken en over een voldoende arbeidsverleden beschikt. De uitkering en acceptatie gebeurt door het UWV.

Sectorfonds

Het sectorfonds wordt betaald over het inkomen en is verschillend per beroepsgroep vanuit sociale rechtvaardigheid. De premie is dan ook hoger bij sectoren waar het risico op werkloosheid hoger is.

Ziektewet (ZW)

Wanneer je ziek bent op het moment dat je WW aanvraagt, dan vraag je een ziektewetuitkering aan. De Ziektewet is nadrukkelijk geen uitkering bij ziekte, maar een aanvulling voor mensen die WW aanvragen én ziek zijn. Ziekte kun je bij ons verzekeren tot maximaal 2 jaar.

Wet Arbeidsongeschiktheid

Kan je niet meer werken door ziekte of misschien nooit meer? Dan kun je een beroep doen op het UWV voor arbeidsongeschiktheid. Er geldt een wachttijd van 2 jaar, een periode waarover je geen inkomen hebt. Daarom bieden we ook een ziekte-uitkering aan. Houd er rekening mee dat de WW deze periode niet overbrugt.

WAO (vóór 2016)

Dit is de arbeidsongeschiktheidsverzekering die geldt voor mensen die vóór 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden. Uiteraard wordt er aan dit potje nog steeds afgedragen, aangezien deze mensen nog steeds uitbetaald worden.

WIA (na 2016)

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is dezelfde regeling als de WAO alleen weer iets verbeterd en uitgebreid. Deze wet zorgt er ook voor dat je verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid na een wachttijd van 2 jaar.

Uitkering aanvragen

Wanneer je een uitkering wilt aanvragen, neem dan altijd contact met ons op. We ondersteunen je graag bij je aanvraag bij het UWV, zodat de werkwijze en afdrachten meteen duidelijk zijn voor de medewerkers van het UWV. Wij ondersteunen een arbeidsongeschiktheidsaanvraag na 2 jaar ziekte en een Werkloosheidsaanvraag wanneer kan worden vastgesteld dat de werkloosheid buiten je schuld is ontstaan. De beslissing en voorwaarden die het UWV hanteert, zijn leidend en geven nooit recht op een gehele of gedeeltelijke restitutie of compensatie door Verloning.nl.

Neem vrijblijvend contact op