Spelregels

De kleine letters groot gedrukt

Administratie verzorgd

Vanuit een dienstbetrekking

Verloning.nl verzorgt de administratie voor opdrachtnemers, maar is niet betrokken bij de voorwaarden die de opdrachtnemer met jou als opdrachtgever afspreekt. De ingeschrevene komt wel via het figuur van het fictief werknemerschap bij Verloning.nl op de loonlijst waarbij de verschuldigde (loon)belasting en ZVW via voorheffing wordt ingehouden.

Technische uitleg

Fictieve dienstbetrekking

De opdrachtnemer kiest ervoor om buiten dienstbetrekking (dus niet als werknemer) werkzaamheden te verrichten voor één of meerdere opdrachtgevers, én om een fictieve dienstbetrekking aan te gaan met Verloning.nl en de facturering van de vergoedingen te laten lopen via Verloning.nl.

Technisch: Besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet Stb 1986,655, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2017 Stb. 2017,270

Gegarandeerd goed geregeld

Het uurtarief

Schijnzelfstandigheid en minimumtarief

Wanneer je met opdrachtnemers werkt, dan spreek je een all-in tarief af op uur-, commissie- of projectbasis. Wij vinden een minimumtarief van € 19,50 per uur essentieel voor het werken als zelfstandige. Er moet namelijk ruimte zijn om voor eigen rekening en risico te werken en de opdrachtnemer moet zich kunnen verzekeren tegen bepaalde risico’s. Het is voor alle partijen belangrijk om schijnzelfstandigheid en onderbetaling te voorkomen, hier help je bij door ons aan te bevelen. Je kunt een werkende niet verplichten om via ons te werken.

Maak goede afspraken

Hoe zit het met...

Jong als opdrachtnemer werken

We krijgen incidenteel de opmerking dat in een arbeidsrelatie het minimumloon lager is bij mensen tussen de 18 tot 21 jaar en men vraagt dan waarom dat niet ook voor opdrachtnemers zo is. Wanneer je als opdrachtnemer werkt, dan werk je voor eigen rekening en risico en neem je de regie over je inkomen. Daar is een minimumtarief voor nodig. Iemand huur je in om zijn of haar capaciteiten en dat is niet leeftijdsgebonden.

De verloning

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.
Neem contact op