Uitleg

Wanneer je diensten levert dan zijn deze standaard met 21 procent btw belast. Soms is het 9 procent en soms geldt een vrijstelling of verleggen we dit bij bijvoorbeeld buitenlandse ondernemingen aan wie we factureren. Wanneer je een factuur stuurt via Verloning.nl dan moet hier ook btw over berekend worden. De btw dragen wij af aan de belastingdienst. Je berekent de btw over de dienst die je levert en ditzelfde btw-percentage geldt ook voor onkosten die je maakt en mee factureert.

Opdrachtgever

Samen met je opdrachtgever maak je afspraken over je werkzaamheden. De werkzaamheden die je levert, bepalen het btw-tarief dat je rekent aan je opdrachtgever. Dit moet duidelijk op de factuur vermeld staan. Het maakt niet uit of je opdrachtgever een stichting, particulier of commercieel bedrijf is. De reden die je opgeeft, zullen we dan ook vermelden op de factuur.

21% btw

Standaard zit op diensten 21 procent btw. Wanneer je twijfelt over het btw-tarief voer dan 21 procent.

9% btw

Verschillende diensten zijn met 9 procent btw belast. Dit zijn diensten die gestimuleerd worden door de overheid, maar niet volledig vrijgesteld zijn. Je kunt wanneer je met 9 procent factureert duidelijk aangeven waarom je vindt dat dit 9 procent moet zijn. Voorbeelden van diensten die met 9 procent btw worden belast, zijn ambachten, zoals fietsreparatie, kledingreparatie, schoenmaker, kappers, renovatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar, artiesten en personenvervoer. De dienst moet duidelijk vermeld staan op de factuur.

Vrijgesteld btw

Bepaalde diensten zijn vrijgesteld van btw omdat deze een grote bijdrage leveren aan de maatschappij. De categorieën die we noemen, is slechts een greep. Ben je van mening dat jouw dienst ook vrijgesteld is, vermeld dit dan duidelijk bij ‘overige’. Dit moet terugkomen op de factuur.

Denk hierbij aan maatschappij en cultuur, zoals:

 • componeren van muziek
 • schrijven (niet commercieel)
 • maken van cartoons
 • journalistiek
 • uitvaartondernemers
 • lezingen, excursies en rondleiding tot een maatschappelijk doel
 • onderwijs op een geregistreerde onderwijsinstelling
 • lesgeven aan personen onder de 21
 • werkzaamheden voor ANBI-stichtingen
 • werkzaamheden voor sportverenigingen en/of sportclubs zonder winstoogmerk

Ook veel specialismen in de zorg zijn vrijgesteld, zoals:

 • verzorging van personen in een instelling zonder winstoogmerk
 • zorg voor mensen hun gezondheid
 • zorg betaald door de WMO en WLZ
 • kinderopvang en gastouderopvang
 • toezicht op schoolgaande kinderen tijdens de middagpauze

Btw verlegd

Ook is het mogelijk om diensten, die normaal gesproken wel met btw belast zijn, te verleggen naar je opdrachtgever. Dit is gebruikelijk in de bouw of wanneer je factureert aan buitenlandse organisaties. Je dient dan duidelijk het btw-nummer te vermelden waarnaartoe wij de btw verleggen, zodat we dit kunnen doorgeven aan de belastingdienst. De opdrachtgever is verplicht de btw in zijn boekhouding op te nemen. Dit is niet mogelijk naar van btw-vrijgestelde ondernemingen of particulieren.

Neem vrijblijvend contact op