Eerlijkheid

Werken als freelancer

Wanneer je als freelancer werkt, dan bepaal jij het tarief. Zo kun je een all-in tarief afspreken met je opdrachtgever, op commissiebasis werken of per uur. Wij vinden een gemiddeld minimum tarief per uur essentieel voor het werken als zelfstandige. We vinden namelijk dat je de ruimte moet hebben om je goed te beschermen tegen het voor eigen rekening en risico werken, maar ook je opdrachtgever wordt hiermee beschermd tegen schijnzelfstandigheid.

Minimum uurtarief freelance werken

Het minimum uurtarief is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Hoewel Europese wetgeving dit lastig maakt, vinden wij het zo belangrijk, dat wij geen freelancers verlonen die onder het gemiddelde uurtarief werken van € 16 per uur. Wij vinden het belangrijk dat jij niet alleen voor eigen rekening werkt, maar ook de regie hebt! Voor regie heb je ruimte nodig. Het minimum tarief is uiteraard geen richtlijn, we vinden dat je marktconforme tarieven moet rekenen.

Wet DBA

De wet DBA biedt veel onduidelijkheid. Onderdeel van de wet is het minimumtarief. Ondanks dat het minimum uurtarief lastig is vast te leggen, doordat er op basis van all-in tarieven of op commissie gewerkt kan worden, is het wel belangrijk dat het gemiddelde uurtarief boven de 16 euro excl. btw per uur uitkomt. Hiermee wordt uitbuiting en schijnzelfstandigheid voorkomen. Is er sprake van een tarief onder de 16 euro, dan is er in de regel sprake van een arbeidsovereenkomst.

Risico

Bij een tarief onder de 16 euro kunnen we niet instaan voor eerlijke voorwaarden. Mocht er naderhand ooit een conflict ontstaan met je opdrachtgever, door je opdrachtgever of een autoriteit als een verzekeraar, belastingdienst of het UWV, dan nemen we hier nadrukkelijk afstand van. Jij of je opdrachtgever kan dan op geen enkele zekerheid bouwen die we bieden. Bij constatering kunnen we de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten en/of beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn tegenover jou of je opdrachtgever en waar nodig melden aan de bevoegd(e) instanties.

Jong freelance werken

Helaas moeten we dit hier ook vermelden, maar we krijgen incidenteel de opmerking van opdrachtgevers dat er in een arbeidsrelatie het minimumloon lager is bij mensen tussen de 18 en 21 en waarom dat niet ook voor freelance zo is. Wanneer je freelance werkt, dan werk je voor eigen rekening en risico en neem je de regie over je inkomen. Daar is een minimumtarief voor nodig. Behalve dat we 16 euro aan de lage kant vinden, vinden we minder zelfs uitbuiting en oneerlijk. Iemand huurt je in om je capaciteiten en niet om je leeftijd! Onlangs heeft de Europese commissie voor Sociale Rechten Nederland hiervoor veroordeeld. Helaas zien we dat nog niet terug in het loon voor mensen in een arbeidsrelatie, want daar vinden wij het ook oneerlijk.

Gevolgen van een arbeidsovereenkomst

Wanneer een tarief onder de 16 euro gehanteerd wordt, is er in de regel sprake van een arbeidsrelatie. Als opdrachtgever zal de factuur dan geen bevrijdende werking hebben en kan de belastingdienst de betaling beoordelen als nettoloon, waar alsnog loonheffing en premies over betaald moeten worden. Tevens kan de belastingdienst een boete geven tot 10 procent met een maximum van 5.000 euro voor het feit dat er geen en/of te laat aangifte is gedaan. Tot slot kan de opdrachtnemer als werknemer gezien worden die valt binnen de werkingssfeer en CAO waaronder de opdrachtgever werkt.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.