Vergoedingen

Kosten om je beroep uit te oefenen

Wanneer je kosten maakt om je beroep uit te oefenen, dan hoef je over deze kosten geen belastingen te betalen. Je kunt hierbij denken aan reiskosten, maar ook bijvoorbeeld vakliteratuur of kleding die uitsluitend geschikt zijn voor werkdoeleinden.

Wie betaald de onkosten?

Het is mogelijk om kosten die je maakt voor je werkzaamheden mee te factureren aan je opdrachtgever. Je onkosten worden dan opgeteld bij je werkzaamheden en apart vermeld op de factuur. Wanneer je onkosten maakt die je opdrachtgever niet hoeft te vergoeden, kun je de onkosten vanzelfsprekend ook declareren bij ons. Dat betekent dat je onkosten niet meefactureert, je opdrachtgever ziet deze onkosten dus niet op de factuur. Om je onkosten onbelast te vergoeden zal je op je loonstrook zien dat we deze voor de belastingen in mindering brengen op het bedrag dat we verlonen en vervolgens netto uitbetalen. Zo betaal je geen belasting over je onkosten.

Wat zijn onkosten?

We hebben een aantal veelvoorkomende onkosten gecategoriseerd. Onkosten moeten altijd in relatie staan tot je werkzaamheden die wij factureren voor je. Wanneer je door je onkosten onder het minimum tarief van 16 euro factureert, dan zullen we de onkosten afwijzen. Voor praktisch alle kosten hebben we een factuur of bon nodig. Een bonnetje met omschrijving is akkoord voor bedragen onder de 100 euro. Erboven hebben we een factuur nodig.

Types

Verschillende type onkosten

Lees hieronder meer over verschillende onkosten types.

Wanneer je reiskosten maakt, dan mag je deze kosten 19 cent per km onbelast laten vergoeden. Ook mag je de werkelijke reiskosten vergoeden, we vragen dan wel een bewijs van de kosten met een bonnetje te overleggen.

Eten moet je toch, daarom zijn zakelijke lunches en diners zijn slechts 73,5 procent onbelast te vergoeden. Bij je bon dien je duidelijk te vermelden waarom dit een zakelijk karakter heeft. Gewone lunchkosten, ook tijdens werktijd, zijn niet aftrekbaar.

Net als lunchkosten, moet je voor je telefoonkosten aannemelijk maken dat deze in relatie staan tot je werkzaamheden. Ook hiervoor dien je dus duidelijk aan te geven waarom je telefoonkosten een zakelijk karakter hebben.

Alle vormen van literatuur zijn aftrekbaar als ze een zakelijk karakter hebben.

Wanneer je congressen of seminars volgt, zijn deze voor 73,5 procent fiscaal aftrekbaar. Trainingen en cursussen zijn wel volledig aftrekbaar als deze in relatie staan tot je werkzaamheden.

Net als alle andere kosten is werkkleding aftrekbaar wanneer deze een zakelijk karakter hebben. Je mag werkkleding bij ons declareren wanneer dit bijna uitsluitend geschikt is voor je werk of wanneer er bijvoorbeeld een groot bedrijfslogo op staat.

Gereedschap, nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden, zijn aftrekbaar. Dit is niet het geval als het niet in verhouding staat tot je opdracht. Machines zijn vaak niet aftrekbaar omdat deze na gebruik tot je privévermogen behoren.

Uitzonderingen

Niet aftrekbare onkosten

Bepaalde kosten die vaak een prive voordeel bieden zijn niet aftrekbaar. Denk aan;

  • telefoonabonnement voor telefoonaansluiting thuis
  • kleding, met uitzondering van werkkleding
  • kosten van persoonlijke verzorging
  • geldboetes

Ben je van mening dat je kosten maakt die onbelast vergoed kunnen worden, dan kun je deze natuurlijk bij ons declareren. Het is handig als je dan vooraf even contact met ons opneemt, dat voorkomt dat we onkosten afwijzen of zelfs de factuur afwijzen.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.