Uitleg

Wanneer je kosten maakt om je beroep uit te oefenen, dan zijn deze kosten niet belast. Je kunt hierbij denken aan reiskosten, die onbelast 19 cent per km vergoed worden, maar ook bijvoorbeeld aan vakliteratuur of kleding die uitsluitend geschikt zijn voor werkdoeleinden. Kleding, ook voor dagelijks gebruik, is niet aftrekbaar. Lunchen of dineren is 73,5 procent aftrekbaar.

Factureren

Het is mogelijk om kosten die je maakt voor je werkzaamheden mee te factureren aan je opdrachtgever. Dit staat dan apart op de factuur. Wanneer je onkosten maakt die je opdrachtgever niet vergoedt omdat dit al in je uurtarief zit, kun je de onkosten wel declareren bij ons en dan factureer je dit niet mee. We vergoeden onkosten altijd onbelast. Voor reiskosten kun je meer afspreken dan 19 cent per km, je kunt dan als factuurregel het afgesproken tarief factureren en nogmaals de reiskosten via onkosten declareren en niet mee factureren.

Onkosten

We hebben een aantal onkosten, die je maakt, gecategoriseerd. Onkosten moeten altijd in relatie staan tot je werkzaamheden en na aftrek van de onkosten dien je nog altijd het minimum tarief te verdienen. In de regel mogen onkosten niet hoger zijn dan 20 procent van je factuurbedrag.

Reiskosten

Wanneer je reiskosten maakt, dan mag je deze kosten 19 cent per km onbelast laten vergoeden. Ook mag je opdrachtgever de werkelijke reiskosten vergoeden of een hoger km-tarief. Wanneer je een hoger bedrag afspreekt, bereken dit dan bruto als factuurregel, geef het aantal kilometers apart op bij onkosten en factureer deze niet mee.

Lunchkosten

Eten moet je toch, daarom zijn zakelijke lunches en diners zijn slechts 73,5 procent onbelast te vergoeden. Bij je bon dien je duidelijk te vermelden waarom dit een zakelijk karakter heeft. Gewone lunchkosten, ook tijdens werktijd, zijn niet aftrekbaar.

Telefoonkosten

Net als lunchkosten dien je voor je telefoonkosten aannemelijk te maken dat deze in relatie staan tot je werkzaamheden. Ook hiervoor dien je dus duidelijk aan te geven waarom je telefoonkosten een zakelijk karakter hebben.

Werkkleding

Net als alle andere kosten is werkkleding aftrekbaar wanneer deze een zakelijk karakter hebben. Je mag werkkleding bij ons declareren wanneer dit bijna uitsluitend geschikt is voor je werk of er moet een groot bedrijfslogo op staan.

Vakliteratuur

Alle vormen van literatuur zijn aftrekbaar als ze een zakelijk karakter hebben.

Gereedschap

Gereedschap, nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden, zijn aftrekbaar. Dit is niet het geval als het niet in verhouding staat tot je opdracht. Machines zijn vaak niet aftrekbaar omdat deze na gebruik tot je privévermogen behoren.

Congressen en seminars

Wanneer je congressen of seminars volgt, zijn deze voor 73,5 procent fiscaal aftrekbaar. Trainingen en cursussen zijn wel volledig aftrekbaar als deze in relatie staan tot je werkzaamheden.

Niet aftrekbaar

  • telefoonabonnement voor telefoonaansluiting thuis
  • kleding, met uitzondering van werkkleding
  • kosten van persoonlijke verzorging
  • standsuitgaven, zoals het lidmaatschap van een serviceclub of de Rotary
  • geldboetes
  • kosten voor producten die na aanschaf tot jouw privévermogen geteld kunnen worden.

Overige

Ben je van mening dat je kosten maakt die onbelast vergoed kunnen worden, dan kun je deze natuurlijk bij ons declareren. Wij zullen dit dan beoordelen.

Neem vrijblijvend contact op