Uitleg

Werk jij als freelancer in de zorg en laat je je verlonen door Verloning.nl? Slim, want zo hoef je je niet druk te maken over de fiscale afhandeling van je werkzaamheden. Ook kun je zelf kiezen of je pensioen spaart, of je vakantiedagen wilt sparen en hoeveel en voor welke risico's je je laat verzekeren. Zodat jij je alleen druk hoeft te maken over de juiste registraties en je patiënten. Je hebt in de zorg al genoeg aan je hoofd!

Hoe het werkt.

Als jij ervoor kiest om je te laten verlonen via Verloning.nl, dan geef jij ons opdracht om jouw 'fictieve dienstbetrekking' te regelen. Wij zijn dus niet je opdrachtgever, maar jij bent onze opdrachtgever om jou te laten verlonen bij jouw werkgever. Het grote voordeel daarvan is dat je je niet druk hoeft te maken of de Belastingdienst de relatie tussen jou en de dienstverlener later kwalificeert als 'schijnzelfstandigheid'. Daarvoor controleert de Belastingdienst of zelfstandigen wel echt vallen onder de wet DBA en dus of je niet volgens de belastingdienst toch gewoon in dienst bent bij je opdrachtgever.

Vooral ziekenhuizen, zelfstandig klinieken en bemiddelingsbureaus die met ZZP'ers werken staan onder een vergrootglas. Door gebruik te maken van Verloning.nl voor je werkzaamheden, ben je geen ondernemer voor de Belastingdienst. Je komt in dat geval bij ons op de loonlijst, maar dan met enkele belangrijke verschillen die jou wel de zelfstandigheid van een freelancer geven.

Drie voordelen van Verloning.nl

Ten eerste geef jij ons de opdracht tot verlonen en niet je baas. Jij kiest ervoor om via deze betrekking te gaan werken en hebt overal en altijd zicht op wat de kosten daarvan zijn. Daar zijn we dan ook volledig transparant over. Ten tweede we zijn veel goedkoper dan welke constructie dan ook, zeker in vergelijking met payroll of een uitzendbureau. Ten derde: jij bepaalt hoe jouw loonstrookje eruit komt te zien, welke verzekeringen en reserveringen je daarbij maakt, niet je werkgever en al helemaal geen tussenpersoon.

Het maakt niet uit hoeveel werkgevers je daarbij kiest, of hoe vaak je wisselt van werkgever. Jij hebt de regie in handen en hoeft je alleen nog te bekommeren om de juiste registraties die je vaak nodig hebt als zorgverlener.

Kies je er toch voor om ZZP'er te worden? Ook dat kan via Verloning.nl. Let dan wel op de volgende zaken.

BIG-registratie

Er is een verplichte BIG-registratie voor veel verschillende zorgberoepen, anders mag je dit beroep niet uitvoeren. Factureer je via ons, vermeld dan je BIG registratienummer als kenmerk op al je facturen.

Nieuwe zorgaanbieders

Wanneer je werkzaam bent in de zorg moet je je melden bij het CIBG en de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Door je daar aan te melden als zelfstandig zorgverlener bevestig je dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving die voor jou geldt. Zo worden we allemaal meer bewust van de kwaliteitseisen die gelden bij je beroep.

Wet Wkkgz

Het is belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt en hoe je om moet gaan met klachten. We maken hierin twee onderscheiden. 1. Je werkt met eigen cliënten zonder bemiddelaar of zorgaanbieder, of 2. Je werkt met een zorgaanbieder. In het eerste geval moet je zelf zorgen dat je aan de wkkgz voldoet in het tweede geval moeten jij en de zorganbieder aan de verplichtingen voldoen. Zorg dan ook dat je goede en duidelijke afspraken maakt.

Vrijgesteld van btw

Als zelfstandige kan je afhankelijk van de situatie facturen sturen vrijgesteld van btw. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van de patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. Wanneer wij jouw facturatie mogen verzorgen, dan gebruik jij ons voor de facturatie van je diensten, wij kunnen dus ook btw vrijgesteld factureren, anders dan bij payroll en uitzenden is dat altijd 21% belast.

Neem vrijblijvend contact op